MIDDEN - DELFLAND

11kernenopera-tocht voltooid

Op vrijdag 18 december heeft Dario Fo, ondernemers in de kunst, de 11kernenopera-tocht door Westland voltooid met de allerlaatste compilatievoorstelling waarin circa veertig hoogtepunten uit alle elf kernenopera's de revue passeerden. Uiteindelijk kwam daarmee een eind aan het muziektheaterfeest gedurende elf maanden waarmee in 2009 het vijfjarig bestaan van de gemeente Westland is gevierd.

Betrokkenheid B&W Westland

Om te benadrukken hoe bijzonder dit project is geweest voor deze jonge fusiegemeente werden de zeven slotvoorstellingen ingeleid met een kort woord door een lid van het College van B&W van Westland. Daarin werd vooral gewezen op de buitengewone samenwerking tussen alle partijen die de opera's tot stand hadden gebracht, te weten de bedrijven en subsidiënten, allen die als vrijwilliger op en achter het podium actief zijn geweest en Dario Fo als initiator en uitvoerder van het geheel. Dat de Koningin de voorstelling op 12 december bezocht is zowel door het College als door Dario Fo als een eer voor Westland en dit uitzonderlijke operaproject gezien. Overigens zijn de operavoorstellingen in 2009 geregeld bezocht door de Wethouders, terwijl Burgemeester Van der Tak bij alle elf opera's aanwezig is geweest.

Slot compilatievoorstelling: scène uit opera 'Vlammen' - Foto: Dario Fo/ Fotostudio Vlekke - Michel Heerkens
Slot compilatievoorstelling: scène uit opera 'Vlammen' - Foto: Dario Fo/ Fotostudio Vlekke - Michel Heerkens

Dankwoord

Na de voorstelling van 18 december nam Wilma Sekrève, directeur van Dario Fo, het woord om met name alle teamleden te bedanken alsmede de vaste groep van circa 30 spelers die in vrijwel alle voorstellingen hebben gestaan. Die laatsten vormde de groep die in de slotscène onherkenbaar in witte pakken stond, maar nu even uit de anonimiteit mocht treden door de witte kap af te doen.
Tenslotte sprak zij ook haar dank uit aan het publiek: "Samen met die andere 16.000 bezoekers hebben jullie het mogelijk gemaakt dit waanzinnige project te realiseren, want zonder publiek is er geen voorstelling." Daarna gingen publiek en volledige cast naar de foyerruimte, waar met swingende discomuziek het ultieme operafeestje van Westland werd afgesloten.

Plannen voor 2010

Dario Fo, ondernemers in de kunst, is gedurende de maand januari 2010 gesloten. In februari zal men weer vol energie de deuren openen voor nieuwe projecten, waaronder de Rockopera 'The Wall' - waarvan een voorproefje in de compilatievoorstelling was te zien - de opera 'Die Zauberflöte', een dansproject op Stravinsky's 'Sacre du Printemps' en de start van musicalklassen. Nadere informatie over alle activiteiten en projecten is vanaf februari te vinden op www.dariofo.nl 

Bron: Persbericht Dario Fo 20 december 2009


Koningin Beatrix bij slotvoorstelling 11kernenopera Westland

Op 12 december zal Hare Majesteit de Koningin de compilatievoorstelling bijwonen van de 11kernenopera Westland. Met dit bezoek zal het de vierde keer zijn dat Koningin Beatrix aanwezig is bij een project van Dario Fo, ondernemers in de kunst. De betreffende voorstelling laat hoogtepunten uit alle elf opera's de revue passeren. Dario Fo sluit medio december het 11kernenoperaproject af met in totaal zeven uitvoeringen van deze slotvoorstelling, namelijk op 9, 12, 13, 15, 16 en 18 december, telkens om 19.30 uur. Bovendien is er op 10 december een voorstelling om 10.30 uur, die mede onderdeel is van een Inspiratiestudiedag Community Art.

Operatocht langs elf kernen

Gedurende het jaar 2009 heeft Dario Fo met de 11kernenopera Westland het vijfjarig bestaan van de fusiegemeente Westland luister bijgezet. Elke maand had een van de elf oorspronkelijke dorpskernen een unieke opera, geschreven door vooraanstaande Nederlandse tekstschrijvers en componisten. Voor de uitvoering werd in elk dorp een muziektheater gecreëerd in een ruimte die paste bij de sfeer van het stuk: een kerk, manege, druivenkas, campus, paleistuin, stadstuin, plein of bedrijfshal.

Kleurrijke waaier

Voor elk operaverhaal is de dorpskern zelf de inspiratiebron geweest. Zo liepen de thema's uiteen van een episode uit de Honselersdijkse geschiedenis in 'Paleisgeheimen' tot een link met de plaatsnaam Monster in een game-opera met monsters. Poeldijk had met 'Kinderzegen' een nostalgische 1949-opera, terwijl in 'Vlammen - De Lier en de wereld' een vooruitblik zat naar 2024.
Stuk voor stuk dus opera's die aan de ene kant iets herkenbaars of bijzonders van de dorpskern lieten oplichten en aan de andere kant gezamenlijk een kleurrijke waaier van de fusiegemeente Westland tonen. Met name dat laatste effect zal zeer sterk overkomen bij het publiek tijdens de komende compilatie-voorstellingen met fragmenten uit alle elf opera's.

Verbinden door kunst

Dario Fo ziet het als haar missie mensen te verbinden door middel van kunst. Om de band tussen de verschillende dorpen van Westland te verstevigen koos Dario Fo voor opera's met kern-eigen verhalen die telkens met en voor inwoners uit die kern en de rest van Westland werden gerealiseerd. Zo werkten er aan de elf opera's onder meer 1338 zangers, 133 muzikanten, 258 kinderen, 21 mensen met een verstandelijke beperking, 45 naaisters en 188 vrijwilligers mee. Het totale bezoekersaantal zal inclusief dat van de slotvoorstellingen, rond de 16.000 liggen.

Inspiratiestudiedag Community Art

De 11kernenopera westland is zo'n uniek evenement geweest dat Dario Fo op 10 december een speciale Inspiratiestudiedag Community Art organiseert voor iedereen die interesse heeft in en betrokken is bij community art. Deelnemers kunnen die dag zien en horen wat de kracht is van gemeenschapskunst en ideeën opdoen voor eigen projecten. Het voorbeeld van de 11kernenopera zal daarbij centraal staan: organisatie en participatie, kansen en risico's, investering en rendement.

Data en kaartverkoop slotvoorstellingen

De slotvoorstellingen vinden plaats op woensdag 9 december (try-out), zaterdag 12 december, zondag 13 december, dinsdag 15 december, woensdag 16 december en vrijdag 18 december, aanvang telkens om 19.30 uur. Op donderdag 10 december is er een ochtendvoorstelling om 10.30 uur.
Voor toegangskaarten en reservering: Dario Fo, Voorstraat 88 in Poeldijk, tel 0174 244455 of via info@dariofo.nl.
Zie voor aanbiedingen, reductie en alle overige info: www.11kernenopera.nl 

Locatie: ABC Westland

Voor deze laatste voorstellingenreeks wordt hal 421 op het terrein van ABC Westland, 2685 DE Poeldijk omgevormd tot operatheater met tribuneplaatsen voor 600 bezoekers.

Bron: Persbericht Dario Fo 26 november 2009


Dario Fo maakt 2009 tot operafeest voor Westland 

2009 is het jaar waarin Westland het vijfjarig bestaan viert als gemeente waarin elf oorspronkelijke kernen zijn verenigd. Ter gelegenheid hiervan biedt Dario Fo, ondernemers in de kunst, elke kern een opera aan, die speciaal voor die kern is geschreven en in die kern wordt uitgevoerd. Uiteraard met deelname aan die uitvoering door inwoners van die kern. De opera heeft ook een eigen website: www.11kernenopera.nl/

Het gehele project gedurende het jaar 2009 heeft de naam "Elfkernenopera" omdat het een operatocht is langs de elf kernen van Westland. Dat betekent elke maand een kernopera met een afsluiting in december 2009, waarin hoogtepunten uit de elf opera's worden vertolkt, gevolgd door een voorproefje van een nieuwe musical over Westland. Dat is de opvolger van de musical Kromme Jongens.

De planning voor de ELFKERNENOPERA 2009 ziet er als volgt uit:

Januari:  Heenweg Juli:  Ter Heijde
Februari:  Naaldwijk Augustus:  Wateringen
Maart:  's-Gravenzande September:  Kwintsheul
April:  Honselersdijk Oktober:  Maasdijk
Mei:  Poeldijk November:  De Lier
Juni:  Monster December:  Westland

11 kernen-opera-kranten: januari, maart, mei, september, december