MIDDEN - DELFLAND

WAD Poëzieprijs 2010

11 december 2009. World Art Delft (WAD) vindt het initiatief van Poetry International om in Nederland en Vlaanderen Gedichtendag te organiseren zo positief, dat zij nu voor de derde keer haar eigen project over poëzie en beeldende kunst presenteert. Er komt een tentoonstelling met oorspronkelijke kunstwerken van internationaal beeldende kunstenaars, geïnspireerd op een gedicht van Remco Campert. Verder vindt op de laatste zaterdag in januari 2010 de 'Nacht van de Poëzie' plaats met ondermeer eregast Remco Campert, Tsead Bruinja, Edwin de Voigt, Hanz Mirck, Mohammed Abuleil, Mart Brok en slammer Sieger Baljon.

Voor de eerste keer is het voor poëzievrienden mogelijk mee te dingen naar de WAD POËZIEPRIJS. Het thema is vrij en de schrijfwedstrijd staat open voor twee categorieën:

  1. deelnemers die op 30 januari 2010 18 jaar of ouder zijn;
  2. leerlingen van basis-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs die tot 30 januari 2010 jonger dan 18 jaar zijn.

De gedichten moeten oorspronkelijk en ongepubliceerd zijn en niet eerder bekroond in soortgelijke wedstrijden. Men mag maximaal 2 gedichten opsturen op A4-formaat en elk niet langer dan 30 regels.
Er worden in elke categorie drie genomineerden geselecteerd. Tijdens de 'Nacht van de Poëzie' op zaterdag 30 januari 2010 zal de uiteindelijke winnaar van elke categorie bekend worden gemaakt bij World Art Delft. De winnende gedichten zullen door de winnaar voorgedragen worden tijdens de Nacht.
De winnaar in de categorie boven 18 jaar wint een geldprijs van € 500,-; voor junioren tot 18 jaar is een stimuleringsprijs van € 250,- beschikbaar. Beide winnaars ontvangen bovendien de zilveren WAD-penning.
De jury bestaat uit drs J.E. Otten (rector Grotius College Delft), Trude Gerritsma (eigenaar boekhandel De Omslag Delft) en Mart Brok (dichter en initiator Taalwerkplaats Drenthe).

Gedicht 'Beeldende tuin' van Jan Clemens Lampe (WAD)
Gedicht 'Beeldende tuin' van Jan Clemens Lampe (WAD)

Deelnemers sturen het gedicht uiterlijk 8 januari 2010 digitaal op naar: info@worldartdelft.nl. Vermeldt bij de inzending de eigen naam plus voornaam, m/v of j/m, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt men het reglement (zie www.worldartdelft.nl). Door inzending verkrijgt World Art Delft automatisch het recht op eenmalige publicatie van de winnende gedichten op haar website.

Over de beslissing van de jury en de uitslag kan niet worden gediscussieerd noch gecorrespondeerd.

Bron: Persbericht WAD 11 december 2009