MIDDEN - DELFLAND

Natuurlijk maaien met schaapskudde in Midden-Delfland!

12 januari. Vanaf het voorjaar gaan honderd schapen onder begeleiding van een herder het onderhoud van gedeeltes van het recreatiegebied Zuidrand in Midden-Delfland voor hun rekening nemen. Vrijdag 9 januari werden de schapen uitgezet. De grazers zorgen voor een gevarieerder landschap en leveren ook nog eens een prachtig plaatje èn nieuwe evenementen op voor de omwonende en de recreant. 

In de komende maanden zullen lammetjes worden geboren en in april is er een traditioneel schapenscheerevenement. De schaapskudde betekent een prachtige, nieuwe verbinding tussen stad en platteland, één van de thema's van de gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 die waakt voor de instandhouding van één van de laatste nog open gebleven agrarische cultuurlandschappen van de Randstad.

De ooien zijn aangekocht door ANV Vockestaert als onderdeel van een beheerplan voor de Zuidrand, het recreatiegebied vanaf de Vlaardingse vaart tot aan de spoorlijn langs de bebouwde kom van Vlaardingen en Schiedam. De standplaats van de schaapskudde is voorlopig Woudweg 26 in Vlaardingen.

Schaapskudde in Midden-Delfland
Persbericht gemeente Midden-Delfland, fotografie: Hans de Lijser

Hondeneigenaren moeten nog wennen aan de schaapskudde. In het AD van 25 januari stond het volgende:

MIDDEN-DELFLAND - Een loslopende hond heeft de rust binnen de schaapskudde in het Midden-Delflandgebied tussen Schipluiden en Vlaardingen in het weekeinde danig verstoord.
De hond joeg de schapen alle kanten uit, waardoor er vier in de sloot belandden en enkele dieren in prikkeldraad verstrikt raakten. Er zijn geen schapen doodgebeten, en de vier in het water gevallen schapen zijn door schaapsherder Laura Hoogerwerf op de kant getrokken. Zij heeft aangifte gedaan bij de politie, maar de eigenaar van de hond is nog niet bekend. De herder is bang dat de zwangere ooien door het voorval getraumatiseerd zijn en problemen kunnen krijgen bij het lammeren.