MIDDEN - DELFLAND

Romeinen in het Westland en omgeving

Op 29 september geeft Drs. Ton Immerzeel, conservator van het Westland Museum, een lezing over de
Romeinse aanwezigheid in ons gebied. In het hele Westland zijn tientallen archeologische sporen opgegraven, waaronder zeer belangrijke vondsten.

Bekend is de vondst van de Romeinse grenspalen, maar ook is er een villacomplex en een klein stadje opgegraven. De lezing geeft een goed beeld over de Romeinse aanwezigheid in onze omgeving. Met mooie reconstructietekeningen worden de archeologische vondsten in beeld gebracht.

Tentoonstelling

Op basis van het vele archeologische onderzoek dat is en wordt uitgevoerd kan een beeld worden geschetst van de bewoning gedurende de Romeinse Tijd in Zuid-Holland.

Gedraaid aardewerk, foto Erfgoedhuis Zuid-Holland
Gedraaid aardewerk, foto Erfgoedhuis Zuid-Holland

In het jaar 50 voor Chr. maakte de Romeinse veldheer Julius Caesar in een verslag over de zogenoemde Gallische Oorlogen melding van het feit dat het hele gebied tot aan de Rijn veroverd is. Hiermee wordt in principe voor het eerst in de geschiedenis melding gemaakt van onze streek.
Met behulp van diverse informatiepanelen en twee vitrines met archeologisch materiaal wordt door het Erfgoedhuis Zuid-Holland een prachtig overzicht gegeven van de periode 12 voor Chr. tot het einde van de vijfde eeuw, een tijdperk van Germaanse stammen en Romeinse overheersers.

Een mooie informatiekrant ligt voor u klaar!

Leren schoen met ijzeren spijkers, foto Erfgoedhuis Zuid-Holland
Leren schoen met ijzeren spijkers, foto Erfgoedhuis Zuid-Holland

De lezing is zeker de moeite waard en sluit aan bij de tentoonstelling over de Romeinse Tijd.

Bibliotheek Maassluis, Uiverlaan 18 in Maassluis
Dinsdag 29 september
Aanvang 20.00 uur - Zaal open om 19.30 voor bezichtiging van de tentoonstelling
Toegang: € 5 / € 7,50

Kaarten zijn verkrijgbaar via onze website (IDeal) www.bibliotheekmaassluis.nl of bij een van onze vestigingen.

Bron: Persbericht Bibliotheek Maassluis 8 september 2009