MIDDEN - DELFLAND

Maak kennis met de natuur in eigen omgeving

Onder het motto Open je ogen voor de natuur organiseert de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland een cursus Natuurwaarnemer. De cursus is bedoeld voor mensen met interesse voor, maar weinig kennis van de natuur. Voor een ieder die meer wil weten en beleven van de natuur in de buurt! De cursus is op donderdagavond 2, 9, 16 en 23 april; 7, 14 en 28 mei; 4 juni. Op zaterdagochtend 11 april en 6 juni zijn er excursies. KNNV afd. Regio Delft
De cursus vindt plaats in het bezoekerscentrum d'Oude Koestal in het Staelduinse bos.
De kosten voor deelname zijn € 50, voor niet KNNV-leden en € 37,50.voor KNNV leden. Hierbij inbegrepen zijn cursusmaterialen, koffie/thee en een jaar lidmaatschap van de KNNV voor de niet leden.
Aanmelden via afd.RegioDelft@knnv.nl of Antoinette Beck 015-25610 89.

In acht avonden gaat de cursus in op vragen als "Welke vogel is dat? "Waar groeit het lelietje der dalen?"
"Gaat het goed met de vleermuizen in het Staelduinse bos?"

Tijdens de cursus maken de deelnemers kennis hoe zij diverse planten- en diersoorten kunnen herkennen. Het beleven en de praktische toepassing staan daarbij voorop. Er wordt gebruik gemaakt van veel beeldmateriaal en levende voorbeelden. Denk aan planten, water- en bodemmonsters. Het landschap, de leefgebieden en de leefwijze van plant en dier komen aan bod. De deelnemers leren hun waarnemingen te registreren en hoe de gegevens kunnen bijdragen aan het beschermen van de natuur.

Er kunnen maximaal 30 deelnemers meedoen. Inschrijving gaat op volgorde van inschrijving, Na inschrijving ontvangen de deelnemers meer gegevens

Er zijn nog enkele plaatsen over voor belangstellenden.

De KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving/educatie en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten zoals inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft 

Bron: persbericht KNNV afd. Regio Delft 9 maart 2009