MIDDEN - DELFLAND

Lezing over Historie en Landschap van Zouteveen

Op donderdag 5 november 2009 houden Jacques Moerman en Frits van Ooststroom op uitnodiging van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing over de geschiedenis van het poldergebied tussen Schipluiden en Vlaardingen. De bijeenkomst vindt plaats in het Jeugdhuis, Keenenburgweg 7 (tegenover de Dorpshoeve) te Schipluiden om 20.00 uur.

Het onderwerp van de lezing sluit aan bij de huidige tentoonstelling over Zouteveen in het Museum Het Tramstation te Schipluiden. Beide sprekers hebben ook een boekje over de geschiedenis van dit poldergebied geschreven. 

Jacques Moerman zal voor de pauze stilstaan bij de oudste woonplaatsen en een aantal landschappelijke bijzonderheden, zoals de Zouteveense Meer en de eendenkooien. Verder besteedt hij uitgebreid aandacht aan De Kapel, het rechthuis en de rechtspraak. Bronnen als de kohieren van de Tiende Penning en de lijst met weerbare mannen geven een beeld van de bewoners van Zouteveen in het verleden.

Frits van Ooststroom bespreekt na de pauze aan de hand van een aantal aansprekende voorbeelden de boerderijontwikkeling en de waterstaatkundige situatie. De Holierhoekse en Zouteveense Polder telde oorspronkelijk zes watermolens en later twee gemalen. Opvallend was de aanwezigheid van een Zouteveense enclave nabij Vlaardingen.

Beide sprekers begeleiden hun verhaal met fraaie beelden van de historische en actuele situatie. Belangstellenden zijn van harte welkom.

De oude herberg van de buurtschap De Kapel van Zouteveen
De oude herberg van de buurtschap De Kapel van Zouteveen