MIDDEN - DELFLAND

Wandeling Nacht van de nacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 24 oktober een wandeling in het kader van de Nacht van de nacht. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen bij station Delft Zuid. De wandeling gaat via Tanthof naar het Abtswoudse Bos. Ook zal er naar nachtdieren als vleermuizen en nachtvlinders worden gespeurd. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl. Basisscholen kunnen ook een lespakket over dit onderwerp aanvragen.

Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen, sportvelden en openbare verlichting. Negatieve effecten zijn: licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijk landschap.

Ontregeling natuur

Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren 's nachts actief is, heeft licht een grote impact. Veel dieren worden aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt voor versnippering van leefgebieden, maar ook voor een grotere kans om ten prooi te vallen aan andere dieren. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heendraaien. Desoriëntatie kan leiden tot uitputting. De sterke teruggang van de insectensoorten wordt door een aantal onderzoekers dan ook vooral aan verlichting geweten. Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt gestuurd door licht en donker. Onnatuurlijke verlichting kan de biologische klok verstoren. Vogels gaan bijvoorbeeld eerder zingen, eerder of later paren, nesten bouwen of trekken. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort.

Verstoring nachtelijk landschap

Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap. "Net alsof er altijd een opgaande zon is." Ook de aanblik van de sterrenhemel is voor veel mensen een waarde op zich. Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 sterren te zien. Door de verhoogde hemelhelderheid zijn er in steden nog slechts 50 sterren zichtbaar.

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een vereniging voor veldbiologie waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de paddentrek. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.

Bron: Persbericht KNNV 7 oktober 2009