MIDDEN - DELFLAND

Zet uw handtekening voor een 'A4 met Vaart'

Op 3 september 2009 namen ministers Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) en minister Cramer (Milieu en Ruimte, PvdA) samen het besluit voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Het is de bedoeling de weg aan te leggen volgens het IODS-convenant (2001). Het grootste deel van de weg komt hierbij in een verdiepte, open tunnelbak met aan de Schiedamse kant een ecoduct waarover de wateren de Zweth en de Slinksloot zullen lopen. Tussen Schiedam en Vlaardingen wordt de weg volledig ondertunneld.

Of ook de belofte dat de weg 'niet te zien, te horen en te ruiken' zal zijn wordt ingelost? Dat valt nog te bezien. Een volledige ondertunneling van de zeven kilometer geeft daar een zekere garantie voor. Architect Ton Poot ontwierp in 2008 het plan 'A4 met Vaart' en werkte dit uit met snelwegdeskundige Wilfried van Winden. De vaart bovenop de A4 tunnelbak, gebouwd met de lichte afzinktechniek, zou op boezemniveau moeten komen en verbonden worden met de Gaag. Echter, dit plan is verworpen door minister Eurlings omdat het duurder zou zijn dan het huidige IODS plan en extra vertraging zou opleveren. 

Doorsnede A4 met Vaart, links Kruithuisweg (Delft), rechts Kethelplein (Schiedam)
Doorsnede 'A4 met Vaart', links Kruithuisweg (Delft), rechts Kethelplein (Schiedam) 


Handtekeningenactie voor 'A4 met Vaart'

Op de website www.a4metvaart.nl worden burgers opgeroepen om dit plan te steunen, met de bedoeling de Tweede Kamer tot een ander besluit te brengen. In een korte film worden de argumenten voor dit plan uitgelegd. Ook worden de redenen voor afwijzing van het plan 'A4 met Vaart' weerlegd: 

Ziet u het plan 'A4 met Vaart' wel zitten? Zet een handtekening op: www.a4metvaart.nl

A4 met Vaart - Boonervliet als voorbeeld
Plan A4 met Vaart - Boonervliet als voorbeeld