MIDDEN - DELFLAND

Gemeenten bundelen krachten voor behoud karakter Midden-Delfland

In 2009 loopt de Reconstructiewet af die het gebied jarenlang heeft beschermd. Om te voorkomen dat dit landelijke gebied alsnog verloren gaat, hebben de gemeenten Delft, Rotterdam-Overschie, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland de handen ineengeslagen. Gezamenlijk hebben zij een plan ontwikkeld - het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland® 2025 (LOP) om in Midden-Delfland gewenste ontwikkelingen de ruimte te geven.

In Midden-Delfland is nog veel terug te vinden van het oorspronkelijke Hollandse landschap. Je vindt nog koeien in de wei en je kunt er streekproducten kopen. Je vindt er volop rust en veel ruimte om te recreëren op het water, of al fietsend of wandelend door het gebied. Daaromheen liggen prachtige historische steden als Delft, Schiedam, Overschie en Maassluis.

In het LOP geven de samenwerkende gemeenten aan welke landschap-, natuur, cultuur- en recreatiekwaliteiten van Midden-Delfland zij willen versterken. Maar ook hoe zij de openbaar vervoer-, fiets- en wandelverbindingen tussen de steden en het gebied van Midden-Delfland willen verbeteren. De inzet is dat iedereen van de aanwezige rust en ruimte, landschap en natuur kan genieten.

Met behulp van het LOP kunnen de betrokken gemeenten en het hoogheemraadschap in de toekomst vragen beantwoorden als: Wat is er nodig om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren? Welke toekomstige kansen kunnen we agrarische bedrijven bieden? Hoe kunnen de cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden van Midden-Delfland het best worden versterkt? Hoe kunnen steden en het Midden-Delflandgebied elkaar aanvullen in de vraag naar recreatiemogelijkheden? Hoe kunnen kan een verbinding worden gemaakt tussen het groen in de stad en het groen van Midden-Delfland?

Het is de bedoeling dat het voorgestelde beleid wordt opgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeenten. Het doel daarvan is ongewenste ontwikkelingen, zoals een verdere verstedelijking van het gebied, te voorkomen.

Het ontwerp Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland® 2025 ligt nu ter visie. Belangstellenden hebben tot en met 4 september a.s. de gelegenheid om het LOP te bekijken en een reactie te geven. Het ontwerp LOP ligt ter inzage bij de gemeente en is te downloaden via de website van de gemeenten.

Na de verwerking van de inspraakreacties wordt het LOP in het najaar aan de gemeenteraden van de betrokken gemeenten voor besluitvorming aangeboden.

De LOP documenten (PDF) kunnen hier bekeken worden.

LOP overzichtskaart
Eén van de vele kaarten uit het LOP rapport

Bron: Persbericht Gemeente Midden-Delfland 10 juli 2009