Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Groen goud treft actieve ondernemers op bijeenkomsten

Op dinsdagavond 1 december heeft Groen Goud de serie ondernemersbijeenkomsten voor 2009 succesvol afgesloten. Tijdens de bijeenkomsten werd rondom verschillende thema's gewerkt aan de recreatieve kansen die Midden-Delfland en omgeving biedt waarbij de rust en ruimte van het karakteristieke veenweidegebied wordt behouden. Voor alle 6 bijeenkomsten was een geweldige belangstelling en een grote bereidheid om ondernemersinitiatieven tot ontwikkeling te brengen.

Groen goud

Het onderwerp van de laatste bijeenkomst was het benutten van de kansen die het water biedt in Midden-Delfland en omgeving. Bestuurders van diverse watersportverenigingen, de burgemeester van Midden-Delfland, horecaondernemers aan het water, natuurmonumenten, de vereniging Regiowater en andere betrokkenen waren voor het eerst in dergelijke samenstelling bijeen om met elkaar te praten en te werken aan kansen en verbeterpunten voor de regio.

Dit leverde input op voor het werkprogramma van Groen Goud voor 2010. Groen Goud is positief verrast door de inzet en gedrevenheid die tijdens alle bijeenkomsten werd ervaren.

Er zijn in de afgelopen periode 6 bijeenkomsten gehouden. Twee bijeenkomsten behandelden de mogelijkheden om een logeeraccommodatie te starten in Midden-Delfland waarvoor een overweldigende belangstelling bleek te zijn. Dit heeft geleid tot het opzetten van een cursusprogramma voor 16 nieuwe ondernemers die in januari 2010 van start gaat. Voor de horeca en recreatieondernemers uit het gebied zijn twee bijeenkomsten gehouden.

Groen Goud ondernemersbijeenkomsten 2009

Een werkbijeenkomst waarbij mogelijkheden voor arrangementen nader werden besproken en die leidde tot het initiatief om een gebruikersplatform op te richten om in de toekomst meer met elkaar te ondernemen. Daarnaast was in samenwerking met TIP Delft een speeddatebijeenkomst georganiseerd waar horeca en recreatieondernemers uit Midden-Delfland en Delft de gelegenheid kregen om in korte gesprekjes van 5 à 10 minuten met elkaar kennis te maken en mogelijkheden voor samenwerking in de regio te verkennen.

Tenslotte heeft Groen Goud ook de streekproducenten uit de regio bijeengebracht. Zij zien de belangstelling voor hun product toenemen en zoeken deels naar mogelijkheden om productie en afzet te professionaliseren.

Groen Goud

De in 2008 opgerichte stichting Groen Goud, waaraan drie ondernemersverenigingen en drie streekorganisaties uit het gebied Midden-Delfland, deelnemen heeft zich ontwikkeld tot een snel in betekenis toegenomen katalysator voor met name de toeristisch recreatieve ontwikkelingen in het gebied Midden-Delfland.

Groen Goud ondernemersbijeenkomsten 2009

Met als bakens de Gebiedsvisie 2025 en het Landschaps Ontwikkelings Perspectief (LOP) tracht de stichting daadwerkelijk inhoud te geven aan het bevorderen van ondernemersinitiatieven die passen bij deze uitgangspunten.

Voor meer informatie bezoekt u de website www.groengoud.nl. De activiteiten van Groen Goud worden mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Midden-Delfland, de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Bron: Persbericht Groen Goud 4 december 2009

09 april 2024